Ostalo

  

 

Zakon o poreznoj upravi

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Zakon o upravnim pristojbama

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Zakon o područjima posebne državne skrbi

izvor: Porezna uprava01.01.2014.


Izmjenjen i dopunjen Zakon o područjima posebne državne skrbi primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

Zakon o poreznoj upravi

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Primjenjuje se od 09. prosinca 2014. godine.

Zakon o identifikacijskom broju

izvor: Porezna uprava07.05.2013.


Zakon o OIB-u se primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.

Zakon o identifikacijskom broju

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pravilnik o OIB-u se primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Ustav Republike Hrvatske

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Ustav se primjenjuje se od 16.lipnja 2010. godine.

Zakon o financijskom inspektoratu

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 29.srpnja 2008. godine.

Zakon o sanitarnoj inspekciji

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 01.siječnja 2009. godine.

Zakon o rokovima ispunjenju novčanih obveza

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 01.siječnja 2012. godine.

Zakon o radu

izvor: Narodne novine01.01.2015.


Primjenjuje se od 08. kolovoza 2014. godine.

Zakon o volonterstvu

izvor: Narodne novine01.01.2015.


Primjenjuje se od 30. veljače 2013. godine.