Računovodstvo

  

 

Zakon o računovodstvu

izvor: Porezna uprava01.01.2016.


Pročišćeni tekst s zadnjim izmjenama, primjenjuju se od 01. siječnja 2016. godine.

Naredba o uplatnim računima javnih davanja za 2016. godinu

izvor: Porezna uprava01.01.2016.


Punog naziva: Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini. Primjenjuju se od 01. siječnja 2015 godine.