Fiskalizacija

  

 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine, a dio odredbi se primjenjuje od 01.01.2021. godine

Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom

izvor: Porezna uprava02.01.2013.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2013 godine.