„Narodne novine” br. 08/2010 od 15.01.2010. godine

PRAVILNIK

O OBVEZNIM EVIDENCIJAMA ZA OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

Pravilnik stupio na snagu: 23.01.2010. godine

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije uređuje primjena Zakona o igrama na sreću (dalje u tekstu: Zakon) u dijelu koji se odnosi na:

1. pojam igara na sreću na stolovima, postupak izrade dnevnog obračuna prihoda na stolovima za igre na sreću, te oblik i sadržaj obveznih obrazaca za obračun prihoda od igara na sreću na stolovima,

2. pojam igara klađenja, te oblik i sadržaj obvezne evidencije za dnevni obračun rezultata poslovanja od priređivanja klađenja,

3. pojam igara na sreću na automatima za igre na sreću, postupak izrade dnevnog obračuna prihoda, te oblik i sadržaj obveznih obrazaca za obračun prihoda od automata za igre na sreću,

4. sadržaj obveznih obrazaca za obračun mjesečne naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću, igara u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima, te način i oblik njihova dostavljanja,

5. način i oblik dostavljanja izvješća o plaćenoj godišnjoj naknadi za pravo priređivanja igara na sreću u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima.

II. POJAM IGARA NA SREĆU NA STOLOVIMA, POSTUPAK IZRADE DNEVNOG OBRAČUNA PRIHODA NA STOLOVIMA TE OBLIK I SADRŽAJ OBVEZNIH OBRAZACA ZA OBRAČUN PRIHODA OD IGARA NA SREĆU NA STOLOVIMA

1. Pojam i vrste igara na sreću na stolovima

Članak 2.

(1) Igre na stolovima jesu igre koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima (američki roulette, francuski roulette, black jack, chemin de fer, poker, punto banco, baccarat, craps, te druge slične igre).

(2) Turniri u smislu ovoga Pravilnika jesu igre na stolovima koje igrači igraju jedan protiv drugoga, a u kojima priređivač zaprima uplate (kotizacije) od sudionika turnira i zadržava određeni postotak od svih uplata sudionika turnira (turnir u texas hold'em pokeru, omaha pokeru i drugo).

(3) Igre na sreću iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu priređivati samo priređivači koji su stekli pravo priređivanja igara na sreću u casinima temeljem Zakona, odluke Vlade Republike Hrvatske i sklopljenog ugovora o pravu priređivanja te odobrenja Ministarstva financija.

2. Postupak izrade dnevnog obračuna

Članak 3.

(1) Priređivač je dužan u svome poslovanju osigurati sve podatke za točno, pravilno i pravodobno obračunavanje i plaćanje mjesečne naknade.

(2) Priređivač koji priređuje igre na sreću u casinima na stolovima za igre na sreću dužan je za pravilno utvrđivanje osnovice za obračun mjesečne naknade izrađivati dnevni obračun po pojedinom stolu za igre na sreću.

(3) Dnevni obračun po pojedinom stolu za igre na sreću obavlja se na način da se završno stanje vrijednosti žetona na stolu uveća za svotu novca zamijenjenog za žetone na stolu, koji se sprema u posebne kutije (drop), i za iznos visine kredita, te umanji za dopunu u žetonima (dotaciju) za vrijeme rada stola i za vrijednost početnog stanja žetona na stolu.

3. Oblik i sadržaj obveznih obrazaca za dnevni obračun prihoda od igara na sreću na stolovima

Članak 4.

Priređivač igara na sreću na stolovima za igru na sreću dužan je za izradu dnevnog obračuna prihoda od igara na sreću na stolovima tijekom rada casina obvezno voditi sljedeće obrasce:

1. Početno stanje

2. Dotacija

3. Kredit

4. Završno stanje

5. Obračun gotovine stola

6. Obračun napojnica

7. Tabela rezultata

8. Blagajnički izvještaj

9. Izvještaj o održanom turniru

Obrasci za bilježenje početnog i završnog stanja

Članak 5.

Obrasci za bilježenje početnog i završnog stanja na stolu ispunjavaju se dnevno na početku i na kraju rada casina.

Članak 6.

Obrazac Početno stanje (obrazac br. 1) mora biti numeriran i sastavljen u tri primjerka. Na početku rada casina blagajnik izdaje početnu dotaciju žetona, koju krupije ili inspektor stola odnose na stol zajedno s obrascem Početno stanje.

Dvije osobe (krupije i inspektor stola), neovisno jedna od drugoj, obave obračun žetona na stolu, pa kada se usuglase o utvrđenom iznosu ispunjavaju obrazac koji obje moraju potpisati.

Krupije ga zatim odnosi blagajniku na provjeru i potpis. Jedan primjerak obrasca ostaje u blagajni, jedan služi knjigovodstvu kao dokument za knjiženje, a jedan primjerak obrasca krupije ubacuje kroz otvor na stolu u drop-box – kutiju prikačenu na donju stranu stola koja služi i za prikupljanje novca koji krupije ubacuje kroz otvor u stolu. Obrazac za početno stanje potpisuju krupije, inspektor stola i blagajnik te, ako je nazočan, inspektor Ministarstva financija.

Obrazac br. 1 – Početno stanje

POČETNO STANJE N° ____

PRIREĐIVAČ

DATUM _________________ VRIJEME

VRSTA IGRE _____________ STOL BR.

KOMADA

APOENI

IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA

UKUPNO

 

 

_______ ________________ ___________ _____________

KRUPIJE INSPEKTOR STOLA BLAGAJNIK INSPEKTOR MF

Članak 7.

Obrazac Završno stanje (obrazac br. 2) mora biti numeriran i sastavljen u tri primjerka. Ispunjava se na kraju rada casina nakon što dvije osobe (krupije i inspektor stola), neovisno jedna o drugoj, obave obračun žetona na stolu i obje se usuglase o utvrđenom iznosu. Ispunjeni obrazac obje osobe moraju potpisati, a višak žetona od dotacije i obrazac Završno stanje krupije odnosi blagajniku na provjeru i potpis. Jedan primjerak obrasca ostaje u blagajni, jedan služi knjigovodstvu kao dokument za knjiženje, a jedan se vraća s manjkom žetona i stavlja u drop-box. Obrazac za završno stanje potpisuju krupije, inspektor stola i blagajnik te, ako je nazočan, inspektor Ministarstva financija.

Obrazac br. 2 – Završno stanje

ZAVRŠNO STANJE N° ____

PRIREĐIVAČ

DATUM _________________ VRIJEME

VRSTA IGRE _____________ STOL BR.

KOMADA

APOENI

IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA

UKUPNO

 

 

_______ ________________ ___________ _____________

KRUPIJE INSPEKTOR STOLA BLAGAJNIK INSPEKTOR MF

Obrasci za dotaciju i kredit

Članak 8.

Dotacija je dopunjavanje stanja stola dodatnom količinom žetona. Daje se stolu onda kada stol gubi ili kad mijenja za novac žetone igračima koji ih odnose na druge stolove ili ih na blagajni zamijene za novac. Kredit stolu radi se kada se žetoni premještaju sa stola i vraćaju u blagajnu.

Članak 9.

Obrazac Dotacija (obrazac br. 3) mora biti numeriran i sastavljen u tri primjerka. Prilikom izdavanja dotacije blagajnik zadržava jedan primjerak obrasca kao pokriće za izdavanje žetona, jedan primjerak služi knjigovodstvu kao dokument za knjiženje, a jedan primjerak obrasca i žetoni odnose se na stol. Žetoni i obrazac za dotaciju donose se na stol u prozirnome spremniku za žetone. Inspektor stola i krupije uspoređuju zatim brojeve i iznose primljenih žetona s obrascem Dotacija. Žetoni se javno broje na stolu prije nego što se slože u spremnik za vrijednosne žetone pojedinog stola. Inspektor stola i krupije potpisuju obrazac Dotacija i stavljaju ga u drop-box. Obrazac za dotaciju potpisuju krupije, inspektor stola i blagajnik, te ako je nazočan, inspektor Ministarstva financija.

Obrazac br. 3 – Dotacija

DOTACIJA N° ____

PRIREĐIVAČ

DATUM _________________ VRIJEME

VRSTA IGRE _____________ STOL BR.

KOMADA

APOENI

IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA

UKUPNO

 

 

_______ ________________ ___________ _____________

KRUPIJE INSPEKTOR STOLA BLAGAJNIK INSPEKTOR MF

Članak 10.

Obrazac Kredit (obrazac br. 4) mora biti numeriran i sastavljen u tri primjerka. Krupije i inspektor stola provjeravaju stanje žetona kredita i ispunjavaju obrazac Kredit, zatim ga zajedno sa žetonima odnose blagajniku na provjeru i potpis, nakon čega krupije jedan primjerak obrasca odnosi na stol i stavlja ga u drop-box, jedan primjerak ostaje u blagajni, a jedan služi knjigovodstvu kao dokument za knjiženje. Obrazac za kredit potpisuju krupije, inspektor stola i blagajnik, te ako je nazočan, inspektor Ministarstva financija.

Obrazac br. 4 – Kredit

KREDIT N° ____

PRIREĐIVAČ

DATUM _________________ VRIJEME

VRSTA IGRE _____________ STOL BR.

KOMADA

APOENI

IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA

UKUPNO

 

 

_______ ________________ ___________ _____________

KRUPIJE INSPEKTOR STOLA BLAGAJNIK INSPEKTOR MF

Obrazac za obračun gotovine

Članak 11.

Obrazac Obračun gotovine stola (obrazac br. 5) ispunjava se prilikom izrade dnevnog obračuna prihoda od igara na sreću na stolovima u casinu, a upisuje se iznos i količina prebrojanih novčanica prema apoenima. Obračun gotovine stola mora biti numeriran, a potpisuju ga krupije, inspektor stola i blagajnik te, ako je nazočan, inspektor Ministarstva financija.

Obrazac br. 5 – Obračun gotovine stola

OBRAČUN GOTOVINE STOLA N° ____

PRIREĐIVAČ

DATUM _______ VRIJEME VALUTA

VRSTA IGRE _____________ STOL BR.

KOMADA

APOENI

IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

_______ ________________ ___________ _____________

KRUPIJE INSPEKTOR STOLA BLAGAJNIK INSPEKTOR MF

Obrazac za obračun napojnica

Članak 12.

Obrazac Obračun napojnica (obrazac br. 6) služi za vođenje dnevne evidencije o dobivenim napojnicama na stolovima za igre na sreću u casinu, a ispunjava se nakon zatvaranja stolova. Obračun napojnica mora biti numeriran, a potpisuje ga krupije, blagajnik i inspektor stola te, ako je nazočan, inspektor Ministarstva financija.

Obrazac br. 6 – Obračun napojnica

OBRAČUN NAPOJNICA Nº__

PRIREĐIVAČ ____________________ KN _____________

STOL

IZNOS

KRUPIJE

BLAGAJNIK

INSPEKTOR

INSPEKTOR MF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

Obrazac za tabelarni prikaz rezultata

Članak 13.

(1) Obrazac Tabela rezultata (obrazac br. 7) sastavlja se prilikom izrade dnevnog obračuna prihoda od igara na sreću na stolovima, a u nju se upisuju rezultati dana u kunama za svaku pojedinu igru koja se priređuje u casinu. Obrazac Tabela rezultata mora biti numeriran, a potpisuje ga osoba koja je obračun izradila.

(2) Obrazac Tabela rezultata obvezno mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. adresu casina

4. datum

5. vrstu igre

6. početno stanje

7. iznos dotacije

8. iznos kredita

9. završno stanje

10. gotovinu

11. rezultat (dobitak ili gubitak)

12. potpis osobe koja je izradila obračun

Obrazac br. 7 – Tabela rezultata

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA____ DATUM

OIB PRIREĐIVAČA

ADRESA CASINA __________________________ KN

TABELA REZULTATA Nº __________

VRSTA IGRE

POČETNO STANJE

DOTACIJA

KREDIT

ZAVRŠNO STANJE

GOTOVINA

REZULTAT

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

REZULTAT DANA ZA IGRU -------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTAT DANA ZA IGRU -------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBITAK

GUBITAK

 

 

 

 

 

 

 

___________________

Obračun izradio

Obrazac za blagajnički izvještaj

Članak 14.

(1) Obrazac Blagajnički izvještaj (obrazac br. 8) sastavlja se prilikom izrade dnevnog obračuna prihoda od igara na sreću u casinu, a upisuje se stanje žetona (početno i završno), gotovina na početku i na kraju rada casina, te manjak žetona.

(2) Pod manjkom žetona podrazumijeva se nedostatak žetona na kraju radnog dana casina, bilo da su izgubljeni, uništeni ili na drugi način otuđeni.

(3) Obrazac Temeljni izvještaj blagajne obvezno mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. adresu casina

4. datum

5. početni i završni iznos žetona po apoenima i ukupan iznos

6. iznos gotovine u blagajni na početku dana

7. iznos gotovine u blagajni na kraju dana

8. manjak žetona (ukupan iznos).

(4) Obrazac Temeljni izvještaj blagajne mora biti numeriran, a potpisuje ga blagajnik.

Obrazac br. 8 – Blagajnički izvještaj

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA _____ DATUM

OIB PRIREĐIVAČA

ADRESA

BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ Nº ______

 

APOENI

 

 

 

 

 

 

UKUPAN IZNOS

ŽETONI

POČETNI IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVRŠNI IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTOVINA NA POČETKU DANA U BLAGAJNI

 

GOTOVINA NA KRAJU DANA U BLAGAJNI

 

MANJAK ŽETONA (UKUPAN IZNOS)

KN

 

 

KN

 

 

KN

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

___________________

Blagajnik

Izvještaj o održanom turniru

Članak 15.

(1) Obrazac Izvještaj o održanom turniru (obrazac br. 9) služi za vođenje evidencije o održanom turniru, a ispunjava se nakon održavanja turnira. Obrazac mora biti numeriran, a potpisuju ga voditelj casina, voditelj turnira i blagajnik.

(2) Obrazac Izvještaj o održanom turniru obvezno mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. adresu casina

4. vrstu i naziv turnira

5. datum održavanja turnira

6. ime i prezime sudionika turnira

7. pojedinačne uplate sudionika turnira (kotizaciju) (buy in)

8. zadržani iznos od uplata sudionika turnira (zadržanu proviziju priređivača)

9. podatke o ponovnom kupovanju kredita u turnirskim žetonima (re-buy i add-on)

10. ukupno uplaćenu kotizaciju sudionika na početku turnira

11. ukupan iznos uplata sudionika tijekom turnira (re-buy)

12. ukupan iznos uplata sudionika tijekom turnira (add-on)

13. ukupne uplate sudionika turnira

14. ukupan broj sudionika turnira

15. iznos zadržane provizije priređivača turnira

16. broj dobitnika

17. način raspodjele fonda dobitaka.

Obrazac br. 9 – Izvještaj o održanom turniru

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA _____ DATUM

OIB PRIREĐIVAČA

ADRESA CASINA

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM TURNIRU Nº ______

R.B.

PREZIME I IME

BUY-IN

PROVIZIJA

RE-BUY

ADD-ON

BROJ DOBITNIKA:

 

1.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO BUY-IN:

0,00 kn

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO RE-BUY:

0,00 kn

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ADD-ON:

0,00 kn

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO:

0,00 kn

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

BROJ SUDIONIKA TURNIRA:

 

10.

 

 

 

 

 

 

PROVIZIJA:

0,00 kn

11.

 

 

 

 

 

 

1

Mjesto

0,00 kn

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

X-to

Mjesto

0,00 kn

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

VODITELJ CASINA VODITELJ TURNIRA BLAGAJNIK

_____________________ _______________________ ___________________

III. POJAM IGARA KLAĐENJA TE OBLIK I SADRŽAJ OBVEZNE EVIDENCIJE ZA DNEVNI OBRAČUN REZULTATA POSLOVANJA OD PRIREĐIVANJA KLAĐENJA

1. Pojam igara klađenja

Članak 16.

(1) Igre klađenja jesu igre u kojima sudionici (igrači) pogađaju ishode različitih događaja predloženih od priređivača klađenja, a okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome unaprijed poznata i mora biti takve naravi da na nju ne mogu utjecati ni priređivači ni igrači, a iznos dobitka ovisi o visini uloga po kombinaciji i o tečaju pojedinog događaja (sportsko klađenje, klađenje na virtualne događaje, klađenje na ostale događaje prema ponudi priređivača i slično).

2. Oblik i sadržaj obvezne evidencije za dnevni obračun rezultata poslovanja od priređivanja klađenja

Članak 17.

(1) Uplate za igre klađenja mogu se primati na uplatnim mjestima kladionica, putem samoposlužnih terminala te putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, i to ona društva koja su stekla pravo priređivanja igara klađenja temeljem Zakona, odluke Vlade Republike Hrvatske i sklopljenog ugovora o pravu priređivanja te odobrenja Ministarstva financija.

(2) Priređivač klađenja obvezan je voditi dnevni obračun rezultata poslovanja koji je dužan svakodnevno nakon završetka radnog vremena, a najkasnije do početka primanja uplata za sljedeći dan, predavati Ministarstvu financija na propisanom obrascu (excel tablica). Dnevni obračun predaje se elektroničkom poštom na adresu Ministarstva financija.

(3) Obrazac Dnevni obračun rezultata poslovanja (obrazac br. 10) obvezno mora sadržavati sljedeće podatke:

1. mjesto i adresu poslovnica

2. ukupan iznos primljenih uplata po uplatnom mjestu

3. ukupan iznos isplaćenih dobitaka po uplatnom mjestu

4. broj poništenih (storniranih) listića po uplatnom mjestu

5. iznos poništenih (storniranih) listića po uplatnom mjestu

6. ukupan broj uplaćenih listića po uplatnom mjestu

7. broj dobitnih listića po uplatnom mjestu

8. ukupan broj i vrijednost isplaćenih listića iznad 30.000,00 kuna

9. ukupan broj i vrijednost isplaćenih listića iznad 500.000,00 kuna.

(4) Priređivač klađenja dužan je prilikom navođenja podatka iz stavka 3. točke 1. ovoga članka navesti da li se radi o uplatnom mjestu ili samoposlužnom terminalu.

(5) Ako priređivač klađenja ima odobrenje Ministarstva financija i za priređivanje igara klađenja putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, dužan je odgovarajuće podatke iz stavka 3. ovoga članka za priređivanje klađenja putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja iskazati odvojeno od podataka za uplatna mjesta i samoposlužne terminale (SMS i internet tretirati kao jedno uplatno mjesto (poslovnicu) i to: SMS klađenje – jedno uplatno mjesto, INTERNET klađenje – jedno uplatno mjesto).

Obrazac br. 10 – Dnevni obračun rezultata poslovanja

DNEVNI OBRAČUN REZULTATA POSLOVANJA OD PRIREĐIVANJA KLAĐENJA SUKLADNO ČLANKU 51. STAVAK 3. ZAKONA

Red. br.

MJESTO I ADRESA
POSLOVNICE

UKUPAN IZNOS PRIMLJENIH
UPLATA

UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH DOBITAKA

BROJ
PONIŠTENIH LISTIĆA

IZNOS
PONIŠTENIH
LISTIĆA

UKUPAN BROJ UPLAĆENIH LISTIĆA

BROJ DOBITNIH LISTIĆA

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

Ukupan broj i vrijednost isplaćenih listića iznad 30.000,00 kn _________

Ukupan broj i vrijednost isplaćenih listića iznad 500.000,00 kn ________

IV. POJAM IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA ZA IGRE NA SREĆU, POSTUPAK IZRADE DNEVNOG OBRAČUNA TE OBLIK I SADRŽAJ OBVEZNIH OBRAZACA ZA DNEVNI OBRAČUN PRIHODA OD AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU

1. Pojam igara na sreću na automatima

Članak 18.

(1) Igre na sreću na automatima jesu igre koje se igraju na elektromehaničkim ili elektroničkim uređajima programski upravljanima, a na kojima igrači uplatom određenog iznosa imaju mogućnost stjecanja dobitka koji ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju.

(2) Igre na sreću iz stavka 1. ovoga članka mogu priređivati samo priređivači koji su pravo priređivanja igara na sreću u casinima i igara na sreću na automatima stekli temeljem Zakona, odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija.

2. Postupak izrade dnevnog obračuna

Članak 19.

(1) Priređivač koji priređuje igre na sreću na automatima mora za pravilno utvrđivanje osnovice za obračun mjesečne naknade izrađivati dnevni obračun po pojedinom automatu za igre na sreću.

(2) Dnevni obračun pojedinog automata za igre na sreću utvrđuje se tako da se iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenih dobitaka igračima, a razlika predstavlja dnevni obračun za pojedini automat za igre na sreću. Automati s više sjedećih mjesta smatraju se zasebnom vrstom igre i za njih se vodi zaseban dnevni obračun.

3. Oblik i sadržaj obveznih obrazaca za dnevni obračun prihoda od igara na sreću na automatima

Članak 20.

(1) Priređivač koji priređuje igre na sreću na automatima dužan je za izradu dnevnog obračuna prihoda od igara na sreću na automatima voditi sljedeće obrasce:

1. Dnevni obračun po pojedinom automatu za igre na sreću

2. Obračun gotovine po pojedinom automatu za igre na sreću

3. Blagajnički izvještaj

Obrazac za dnevni obračun po pojedinom
automatu za igre na sreću

Članak 21.

(1) Obrazac Dnevni obračun po pojedinom automatu za igre na sreću (obrazac br. 11) obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. adresu prostora u kojemu se priređuju igre na sreću

4. datum

5. inventurni broj automata za igre na sreću

6. serijski broj automata za igre na sreću

7. ukupan ulaz u kunama

8. ukupan izlaz u kunama

9. jack-pot

10. razliku (ulaz-izlaz-jack-pot).

(2) Za obračun automata za igre na sreću s više sjedećih mjesta, priređivač je dužan izraditi zaseban obrazac za dnevni obračun, na obrascu propisanom stavkom 1. ovoga članka.

(3) Obrazac Dnevni obračun po pojedinom automatu za igre na sreću mora biti numeriran, a potpisuju ga najmanje dvije ovlaštene osobe priređivača.

(4) Priređivač koji je automate za igre na sreću povezao radi dobivanja kumulativnih dobitaka (jack-pot) dužan je voditi dnevnu evidenciju o eventualnom dobitku jack-pota i to na kojem je automatu ostvaren, datum kada je ostvaren i iznos dobitka.

(5) Ako je priređivač povezao više automata za igre na sreću u jack-pot liniju, dužan je naznačiti u obrascu koji se automati za igre na sreću nalaze u jednoj jack-pot liniji.

Obrazac br. 11 – Dnevni obračun po pojedinom automatu

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

OIB

ADRESA

DATUM

DNEVNI OBRAČUN PO POJEDINOM AUTOMATU

ZA IGRE NA SREĆU Nº__

RED. BR.

INVENTURNI BROJ
AUTOMATA

SERIJSKI BROJ
AUTOMATA

UKUPAN ULAZ

UKUPAN IZLAZ

JACK-POT

RAZLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

______________________ _____________________

Ovlaštena osoba priređivača Ovlaštena osoba priređivača

Obrazac za obračun gotovine po pojedinom automatu

Članak 22.

(1) Obrazac Obračun gotovine po pojedinom automatu za igre na sreću (obrazac br. 12) sastavlja se prilikom izrade dnevnog obračuna na automatima za igre na sreću.

(2) Obrazac Obračun gotovine po pojedinom automatu za igre na sreću obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. adresu prostora u kojemu se priređuju igre na sreću

4. datum

5. inventurni broj automata za igre na sreću

6. serijski broj automata za igre na sreću

7. stanje gotovine.

(3) Obrazac Obračun gotovine po pojedinom automatu za igre na sreću mora biti numeriran, a potpisuju ga dvije ovlaštene osobe priređivača.

Obrazac br. 12 – Obračun gotovine po pojedinom automatu za igre na sreću

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA _____ DATUM

OIB PRIREĐIVAČA

ADRESA

OBRAČUN GOTOVINE Nº ______

PO POJEDINOM AUTOMATU ZA IGRE NA SREĆU

RED. BR.

INVENTURNI BROJ AUTOMATA

SERIJSKI BROJ AUTOMATA

STANJE
GOTOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

______________________ _____________________

Ovlaštena osoba priređivača Ovlaštena osoba priređivača

Obrazac za blagajnički izvještaj

Članak 23.

(1) Obrazac Blagajnički izvještaj (obrazac br. 13) sastavlja se prilikom izrade dnevnog obračuna na automatima za igre na sreću.

(2) Obrazac Blagajnički izvještaj obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. adresu prostora u kojemu se priređuju igre na sreću

4. datum

5. početno stanje

6. iznos dotacije

7. iznos gotovine iz automata

8. završno stanje

9. polog (novac od prethodnog dana).

(3) Pod početnim stanjem blagajne podrazumijeva se gotovina kojom blagajnik raspolaže na početku radnog dana za potrebe neometanog obavljanja djelatnosti igara na sreću na automatima. Pod završnim stanjem blagajne podrazumijeva se gotovina koja je ostala na kraju dana u blagajni uvećana za gotovinu prilikom pražnjenja automata za igre na sreću.

(4) Obrazac Blagajnički izvještaj mora biti numeriran, a potpisuje ga blagajnik.

Obrazac br. 13 – Blagajnički izvještaj

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA _____ DATUM

OIB PRIREĐIVAČA

ADRESA

TEMELJNI IZVJEŠTAJ BLAGAJNE Nº ______

ZA AUTOMATE ZA IGRE NA SREĆU

POČETNO STANJE

 

DOTACIJA

 

GOTOVINA IZ AUTOMATA

 

ZAVRŠNO STANJE

 

POLOG

 

__________________

Blagajnik

Obrazac za skup dnevnih rezultata po pojedinom
automatu za igre na sreću

Članak 24.

(1) Dnevne rezultate po pojedinom automatu za igre na sreću priređivač upisuje u obrazac Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu (obrazac br. 14).

(2) Obrazac Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. adresu prostora u kojemu se priređuju igre na sreću

4.datum

5. inventurni broj automata za igre na sreću

6. serijski broj automata za igre na sreću

7. ukupan ulaz u kunama

8. ukupan izlaz u kunama

9. jack-pot

10. razliku (ulaz-izlaz-jack-pot).

(3) Obrazac Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu za igre na sreću mora biti numeriran, a potpisuje ga ovlaštena osoba priređivača.

(4) Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu zbroj je dnevnih obračuna po pojedinom automatu za igre na sreću od prvoga do posljednjeg dana u mjesecu za koji se izrađuje obračun.

(5) Skup dnevnih rezultata za automate za igre na sreću s više sjedećih mjesta zbroj je dnevnih obračuna od prvoga do posljednjega dana u mjesecu za koji se izrađuje obračun.

(6) Priređivač je dužan obrazac Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu dostaviti Ministarstvu financija zaključno dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac br. 14 – Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

OIB

ADRESA

DATUM

SKUP DNEVNIH REZULTATA PO
POJEDINOM AUTOMATU Nº__

RED. BR.

INVENTURNI BROJ AUTOMATA

SERIJSKI BROJ
AUTOMATA

UKUPAN ULAZ

UKUPAN IZLAZ

JACK-POT

RAZLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

_____________________

Ovlaštena osoba priređivača

Članak 25.

(1) Priređivač je dužan na kraju posljednjega dana u mjesecu popisati stanje elektroničkih i mehaničkih brojčanika na automatima za igre na sreću te popise stanja dostaviti Ministarstvu financija zaključno dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Priređivač je dužan popis stanja elektroničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću (obrazac br. 15) izraditi na način da obrazac sadržava sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. adresu prostora u kojemu se priređuju igre na sreću

3. inventurni broj automata za igre na sreću

4. serijski broj automata za igre na sreću

5. vrstu programa

6. koeficijent

7. podatke o ulogu (bet)

8. podatke o dobitku (win)

9. podatke o ulazu

10. podatke o izlazu

11. jack-pot.

(3) Uz obrazac propisan stavkom 2. ovoga članaka priređivač je dužan izraditi i obrazac popis stanja elektroničkih brojčanika po bet i win brojčanicima (obrazac br. 16) koji sadržava sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. adresu prostora u kojemu se priređuju igre na sreću

3. inventurni broj automata za igre na sreću

4. serijski broj automata za igre na sreću

5. koeficijent

6. početno stanje brojčanika za mjesec za koji se radi obračun po brojčaniku uloga (bet)

7. početno stanje brojčanika za mjesec za koji se radi obračun po brojčaniku dobitka (win)

8. završno stanje brojčanika za mjesec za koji se radi obračun po brojčaniku uloga (bet)

9. završno stanje brojčanika za mjesec za koji se radi obračun po brojčaniku dobitka (win)

10. razliku uloga (bet)

11. razlika dobitka (win)

12. ukupan rezultat.

(4) Priređivač je dužan popis stanja mehaničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću (obrazac br. 17) izraditi na način da obrazac sadržava sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. adresa prostora u kojemu se priređuju igre na sreću

3. inventurni broj automata za igre na sreću

4. serijski broj automata za igre na sreću

5. vrstu programa

6. koeficijent

7. podatke o ulogu (bet)

8. podatke o dobitku (win)

9. podatke o ulazu

10. podatke o izlazu

11. jack-pot.

(5) Priređivač iznimno može izraditi popis stanja mehaničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću samo po bet i win brojčanicima ili po brojčanicima ulaza i izlaza, ukoliko brojčanici na pojedinom automatu za igre na sreću ne bilježe sve podatke propisane stavkom 4. točke 7., 8., 9. i 10. ovog članka.

(6) Obrasci obračuna stanja elektroničkih i mehaničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću moraju biti numerirani i potpisuje ih ovlaštena osoba priređivač.

(7) Koeficijent u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva broj okretaja brojčanika za uplatu od jedne (1) kune.

Obrazac br. 15 – Popis stanja elektroničkih brojčanika

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

ADRESA

STANJE ELEKTRONIČKIH BROJČANIKA NA DAN ____ Nº__

RED BR.

INVENTURNI BROJ AUTOMATA

SERIJSKI BROJ AUTOMATA

VRSTA PROGRAMA

KOEFICIJENT

BET

WIN

ULAZ

IZLAZ

JACK-POT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

Ovlaštena osoba priređivača

Obrazac br. 16 – Popis stanja elektroničkih brojčanika

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

ADRESA

STANJE ELEKTRONIČKIH BROJČANIKA NA DAN _______ Nº__

RED BR.

INVENTURNI BROJ
AUTOMATA

SERIJSKI BROJ
AUTOMATA

KOEFICIJENT

Početno stanje brojčanika za mjesec za koji se radi obračun

Završno stanje brojčanika za mjesec za koji se radi obračun

RAZLIKA

UKUPAN REZULTAT

BET

WIN

BET

WIN

BET

WIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (7-5 ) x4

10 (8-6) x4

11 (9-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

Ovlaštena osoba priređivača

Obrazac br. 17 – Popis stanja mehaničkih brojčanika

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

ADRESA

STANJE MEHANIČKIH BROJČANIKA NA DAN _______ Nº__

RED BR.

INVENTURNI BROJ AUTOMATA

SERIJSKI BROJ AUTOMATA

VRSTA PROGRAMA

KOEFICIJENT

BET

WIN

ULAZ

IZLAZ

JACK-POT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

Ovlaštena osoba priređivača

V. SADRŽAJ OBVEZNIH OBRAZACA ZA KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA LUTRIJSKIH IGARA, IGARA NA SREĆU U CASINIMA, IGARA KLAĐENJA I IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA

1. Obračun i plaćanje mjesečne naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću te sadržaj obveznog obrasca za konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja
lutrijskih igara

Članak 26.

Uplate za lutrijske igre mogu se primati na uplatnim mjestima, putem terminala, interneta, telefona ili drugih interaktivnih komunikacijskih uređaja, a nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.

Članak 27.

(1) Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara iz članka 5. stavak 1. točke 1. Zakona plaća se u iznosu od 10% od osnovice koju kod svih oblika lutrije čini ukupna vrijednost prodanih srećaka, odnosno ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru, a uplaćuje se u korist državnog proračuna zaključno petnaestoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Priređivač podnosi mjesečni izvještaj po vrstama igre.

(2) Porez na dobitke od lutrijskih igara priređivač uplaćuje u korist državnog proračuna zaključno do petnaestoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 28.

(1) Priređivač je dužan mjesečnu evidenciju s konačnim mjesečnim obračunom rezultata poslovanja i dokazom o uplati mjesečne naknade, dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Priređivač je dužan konačno mjesečno izvješće o obračunanom i uplaćenom porezu na dobitke od lutrijskih igara s dokazom o uplati, dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetoga dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Obrazac Konačni mjesečni obračun (obrazac br. 18), obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. popis vrsta lutrijskih igara koje priređuje

4. osnovicu za obračun naknade

5. iznos mjesečne naknade

6. mjesto i datum izrade obračuna

7. ime, prezime i potpis osobe koja je izradila obračun

8. potpis i pečat odgovorne osobe.

(4) Obrazac Konačno mjesečno izvješće o obračunanom i uplaćenom porezu na dobitke od lutrijskih igara (obrazac br. 19), obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. datum (dan u mjesecu)

4. broj isplaćenih dobitnih listića iznad 30.000,00 kuna

5. osnovica za plaćanje poreza na dobitke po stopi od 15%

6. iznos poreza na dobitke po stopi od 15%

7. broj isplaćenih dobitnih listića iznad 500.000,00 kuna

8. osnovica za plaćanje poreza na dobitke po stopi od 20%

9. iznos poreza na dobitke po stopi od 20%

10. mjesto i datum izrade obračuna

11. ime, prezime i potpis osobe koja je izradila obračun

12. potpis i pečat odgovorne osobe.

(5) Ako priređivač lutrijskih igara ima odobrenje Ministarstva financija i za priređivanje igara putem interneta i drugih interaktivnih komunikacijskih uređaja, dužan je odgovarajuće podatke iz stavka 3. ovoga članka za priređivanje lutrijskih igara putem interneta i drugih interaktivnih komunikacijskih uređaja iskazati odvojeno od podataka za uplatna mjesta i terminale.

Obrazac br. 18 – Konačni mjesečni obračun

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

OIB PRIREĐIVAČA

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU SUKLADNO ČLANKU 17. STAVAK 2. ZAKONA

Red. br.

VRSTA LUTRIJSKE IGRE

OSNOVICA

IZNOS MJESEČNE NAKNADE

1

2

3

4 (3 x 10%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

Mjesto i datum Obračun izradio Potpis i pečat
izrade obračuna odgovorne osobe
(direktor društva)

______________ ______________ ________________

Obrazac br. 19 – Konačno mjesečno izvješće

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

OIB PRIREĐIVAČA

KONAČNO MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNANOM I UPLAĆENOM POREZU NA DOBITKE OD LUTRIJSKIH IGARA

DATUM (DAN U MJESECU)

BROJ ISPLAĆENIH DOBITNIH LISTIĆA IZNAD 30.000,00 KN

OSNOVICA ZA PLAĆANJE POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 15%

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 15%

BROJ ISPLAĆENIH DOBITNIH LISTIĆA IZNAD 500.000,00 KN

OSNOVICA ZA PLAĆANJE POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 20%

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 20%

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna Obračun izradio Potpis i pečat odgovorne osobe
(direktor društva)

_________________________ _____________ ________________________

2. Obračun i plaćanje mjesečne naknade od priređivanja igara na sreću u casinima te sadržaj obveznih obrazaca za konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću u casinima

Članak 29.

(1) Naknada za priređivanje igara na sreću na stolovima za igre na sreću i na automatima za igre na sreću koje se priređuju u casinima plaća se mjesečno u iznosu od 15 % od osnovice koju čini zbroj dnevnih obračuna svih stolova i zbroj dnevnih obračuna svih automata, a uplaćuje se u korist državnog proračuna zaključno petnaestoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Osnovicu za obračun mjesečne naknade kod igara koje igrači igraju jedan protiv drugoga (chemin de fer, texas hold'em poker i slično) čini postotak uplate koji priređivač zadržava od svih igrača. Priređivač podnosi mjesečno izvješće odvojeno za stolove i automate. Mjesečni obračun je konačan.

(2) Naknada za priređivanje raznih turnira u casinima obračunava se i plaća mjesečno u iznosu od 25% od osnovice koju čini postotak uplate koji priređivač zadržava od svih uplata sudionika turnira, a uplaćuje se u korist državnog proračuna zaključno petnaestoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 30.

(1) Priređivač je dužan mjesečnu evidenciju s konačnim obračunom rezultata poslovanja i dokazom o uplati mjesečne naknade u skladu s odredbama članka 39. stavka 1. Zakona, dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Obrazac Konačni mjesečni obračun (obrazac br. 20) obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. naziv casina i adresu

4. ukupan broj zaposlenika priređivača

5. broj zaposlenih u casinu

6. broj stolova koji su uporabi (navesti vrste stolova za igre na sreću)

7. broj automata koji su u uporabi

8. popis vrsta igara koje priređivač priređuje u casinu (igre na stolovima, igre na sreću na automatima, igre na sreću na automatima s više sjedećih mjesta)

9. ukupne uplate

10. ukupne isplate

11. osnovicu za obračun naknade

12. iznos naknade

13. mjesto i datum izrade obračuna

14. ime, prezime i potpis osobe koja je izradila obračun

15. potpis i pečat odgovorne osobe.

(3) Priređivač je obvezan izraditi mjesečni obračun i uplatiti naknadu odvojeno po vrstama igara navedenim u stavku 2. točka 8. ovoga članka.

(4) Priređivač je uz obrazac iz stavka 2. ovoga članka dužan Ministarstvu financija dostaviti i izvješće o izgubljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim žetonima najkasnije do dvadesetoga dana u mjesecu za protekli mjesec.

(5) Priređivač koji je automate za igre na sreću povezao radi dobivanja kumulativnih dobitaka dužan je izraditi mjesečni izvještaj o eventualnom dobitku jack-pota i to na kojem je automatu jack-pot ostvaren, datum kada je ostvaren i iznos dobitka i dostaviti ga Ministarstvu financija najkasnije dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Priređivač koji priređuje igre na sreću u casinu i na automatima za igre na sreću dužan je dostaviti Ministarstvu financija obrasce propisane člankom 24. i člankom 25. ovoga Pravilnika, najkasnije do dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(7) Ako priređivač igara na sreću u casinima ima odobrenje Ministarstva financija i za priređivanje casino igara putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, dužan je podatke iz stavka 2. ovoga članka za interaktivne prodajne kanala on-line igranja iskazivati odvojeno od podataka za standardna casina.

Obrazac br. 20 – Konačni mjesečni obračun

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

OIB PRIREĐIVAČA

ADRESA CASINA

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA

BROJ ZAPOSLENIH U CASINU

BROJ STOLOVA KOJI SU U UPORABI

BROJ AUTOMATA KOJI SU U UPORABI

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU U CASINIMA SUKLADNO ČLANKU 38. STAVAK 3. ZAKONA

Red. br.

VRSTA IGRE

UKUPNA UPLATA*

UKUPNA ISPLATA*

REZULTAT

(OSNOVICA)

IZNOS NAKNADE

1

2

3

4

5

6
(5×15%)

1

STOLOVI ZA IGRE NA SREĆU

 

 

 

 

2

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU

 

 

 

 

3

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI RULET)

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

MJESTO I DATUM OBRAČUN IZRADIO POTPIS I PEČAT
IZRADE OBRAČUNA (ime, prezime i potpis) ODGOVORNE OSOBE
(direktor društva)

_______________ ________________ ________________

Napomena:

* Upisuju se podaci samo za automate za igre na sreću

Članak 31.

(1) Priređivač koji priređuje turnire na stolovima za igre na sreću u casinima dužan je mjesečnu evidenciju s konačnim obračunom rezultata poslovanja i dokazom o uplati mjesečne naknade, u skladu s odredbom članka 39. stavka 1. Zakona, dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Obrazac Konačni mjesečni obračun za održani turnir na stolovima u casinima (obrazac br. 21) obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. naziv casina i adresu

4. vrstu turnira

5. ukupan broj sudionika po pojedinom turniru

6. ukupne uplate sudionika turnira (kotizaciju)

7. osnovicu (iznos zadržane provizije priređivača po turniru)

8. iznos naknade

9. mjesto i datum izrade obračuna

10. ime, prezime i potpis odgovorne osobe koje je izradila obračun

11. potpis i pečat odgovorne osobe.

Obrazac br. 21 – Konačni mjesečni obračun

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

OIB PRIREĐIVAČA

ADRESA CASINA

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA TURNIRA U CASINIMA SUKLADNO ČLANKU 38. STAVAK 9. ZAKONA

Red. br.

VRSTA TURNIRA

BROJ SUDIONIKA TURNIRA

UKUPNE UPLATE SUDIONIKA TURNIRA

IZNOS ZADRŽANE PROVIZIJE PRIREĐIVAČA TURNIRA
(OSNOVICA)

IZNOS NAKNADE

1

2

3

4

5

6 (5×25%)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

MJESTO I DATUM OBRAČUN IZRADIO POTPIS I PEČAT
IZRADE OBRAČUNA (ime, prezime i potpis) ODGOVORNE OSOBE
(direktor društva)

_______________ ________________ ________________

3. Obračun i plaćanje mjesečne naknade od priređivanja igara klađenja te sadržaj obveznog obrasca za konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja

Članak 32.

(1) Naknada za priređivanje igara klađenja plaća se mjesečno u iznosu od 5% od osnovice koju čini ukupan iznos uplate, a uplaćuje se u korist državnog proračuna zaključno petnaestoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Porez na dobitke od igara klađenja priređivač uplaćuje u korist državnog proračuna zaključno do petnaestoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 33.

(1) Priređivač je dužan mjesečnu evidenciju s konačnim obračunom rezultata poslovanja i dokazom o uplati mjesečne naknade za priređivanje klađenja, dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetog dana u tekućem mjeseca za prethodni mjesec.

(2) Priređivač je dužan konačno mjesečno izvješće o obračunanom i uplaćenom porezu na dobitke od priređivanja klađenja s dokazom o uplati, dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetoga dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Obrazac Konačni mjesečni obračun (obrazac br. 22) obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača

3. broj zaposlenih

4. broj uplatnih mjesta

5. mjesto i adresu uplatnih mjesta

6. ukupan iznos primljenih uplata po uplatnom mjestu

7. ukupan iznos isplaćenih dobitaka po uplatnom mjestu

8. iznos mjesečne naknade za priređivanje klađenja

9. broj poništenih (storniranih) listića po uplatnom mjestu

10. iznos poništenih (storniranih) listića po uplatnom mjestu

11. iznos dobitaka koji su ostali neisplaćeni

12. ukupan broj uplaćenih listića po uplatnom mjestu

13. prosječnu uplatu po listiću po uplatnom mjestu

14. mjesto i datum izrade obračuna

15. ime, prezime i potpis osobe koja je izradila obračun

16. potpis i pečat odgovorne osobe.

(4) Obrazac Konačno mjesečno izvješće o obračunanom i uplaćenom porezu na dobitke od priređivanja igara klađenja (obrazac br. 23), obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. datum (dan u mjesecu)

4. broj isplaćenih dobitnih listića iznad 30.000,00 kuna

5. osnovica za plaćanje poreza na dobitke po stopi od 15%

6. iznos poreza na dobitke po stopi od 15%

7. broj isplaćenih dobitnih listića iznad 500.000,00 kuna

8. osnovica za plaćanje poreza na dobitke po stopi od 20%

9. iznos poreza na dobitke po stopi od 20%

10. mjesto i datum izrade obračuna

11. ime, prezime i potpis osobe koja je izradila obračun

12. potpis i pečat odgovorne osobe.

(5) Ako priređivač klađenja ima odobrenje Ministarstva financija i za priređivanje igara klađenja putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, dužan je podatke iz stavka 3. ovoga članka za primanje uplata putem interaktivnih prodajnih kanale iskazati odvojeno od podataka za poslovnice (uplatna mjesta) i samoposlužne terminale (SMS i internet tretirati kao jedno uplatno mjesto (poslovnicu) i to: SMS klađenje – jedno uplatno mjesto, INTERNET – jedno uplatno mjesto).

Obrazac br. 22 – Konačni mjesečni obračun

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

OIB PRIREĐIVAČA

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA

BROJ UPLATNIH MJESTA

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA KLAĐENJA SUKLADNO ČLANKU 51. STAVAK 4. ZAKONA

Red. br.

MJESTO I ADRESA
POSLOVNICE

UKUPAN IZNOS PRIMLJENIH UPLATA

UKUPAN IZNOS
ISPLAĆENIH DOBITAKA

IZNOS
NAKNADE

BROJ
PONIŠTENIH LISTIĆA

IZNOS
PONIŠTENIH
LISTIĆA

IZNOS DOBITAKA KOJI SU OSTALI NEISPLAĆENI

UKUPAN BROJ UPLAĆENIH LISTIĆA

PROSJEČNA UPLATA PO LISTIĆU

1

2

3

4

5 (3 x 5%)

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

MJESTO I DATUM OBRAČUN IZRADIO POTPIS I PEČAT
IZRADE OBRAČUNA (ime, prezime i potpis) ODGOVORNE OSOBE
(direktor društva)

_____________________ _______________________ ___________________

Obrazac br. 23 – Konačno mjesečno izvješće

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA

OIB PRIREĐIVAČA

KONAČNO MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNANOM I UPLAĆENOM POREZU NA DOBITKE OD PRIREĐIVANJA IGARA KLAĐENJA

DATUM (DAN U MJESECU)

BROJ ISPLAĆENIH DOBITNIH LISTIĆA IZNAD 30.000,00 KN

OSNOVICA ZA PLAĆANJE POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 15%

IZNOS POREZA NA DOBITKE
PO STOPI
OD 15%

BROJ ISPLAĆENIH DOBITNIH LISTIĆA IZNAD 500.000,00 KN

OSNOVICA ZA PLAĆANJE POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 20%

IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI
OD 20%

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum izrade obračuna Obračun izradio Potpis i pečat odgovorne osobe
(direktor društva)

_________________________ __________________ ________________________

4. Obračun i plaćanje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima te sadržaj obveznih obrazaca za konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja
igara na sreću na automatima

Članak 34.

(1) Naknada za priređivanje igara na sreću na automatima plaća se mjesečno u iznosu od 25% od osnovice koju čini zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću. Automati za igre na sreću s više sjedećih mjesta smatraju se zasebnom vrstom igre i za njih se vodi zaseban obračun. Mjesečni obračun je konačan.

(2) Mjesečna naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se u korist državnog proračuna zaključno petnaestoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 35.

(1) Priređivač je dužan mjesečnu evidenciju s konačnim obračunom rezultata poslovanja i dokazom o uplati mjesečne naknade, u skladu s odredbama članka 58. stavka 5. Zakona, dostaviti Ministarstvu financija do dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. (2) Obrazac Konačni mjesečni obračun (Obrazac br. 24) obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB) 3. adresa prostora u kojemu se priređuju igre na sreću

4. broj zaposlenih

5. broj automata za igre na sreću koji su u uporabi

6. broj automata za igre na sreću s više sjedećih mjesta koji su uporabi

7. ukupan ulaz

8. ukupan izlaz

9. rezultat (osnovicu)

10. iznos mjesečne naknade

11. mjesto i datum izrade obračuna

12. ime, prezime i potpis osobe koja je izradila obračun

13. potpis i pečat odgovorne osobe.

(3) Priređivač koji je automate za igre na sreću povezao u sustav kumulativnih dobitaka (jack-pot) dužan je dostaviti mjesečni izvještaj propisan člankom 30. stavak 5. ovoga Pravilnika.

Obrazac br. 24 – Konačni mjesečni obračun

NAZIV PRIREĐIVAČA I SJEDIŠTE

OIB PRIREĐIVAČA

ADRESA

BROJ ZAPOSLENIH

BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU KOJI SU U UPORABI

BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE SJEDEĆIH MJESTA

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA SUKLADNO ČLANKU 58. STAVAK 5. ZAKONA

Red. br.

VRSTA
AUTOMATA

UKUPAN ULAZ

UKUPAN IZLAZ

REZULTAT
(OSNOVICA)

IZNOS NAKNADE

1

 

2

3

4

5 (4X25%)

1.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU

 

 

 

 

2.

AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI RULET)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

MJESTO I DATUM OBRAČUN IZRADIO POTPIS I PEČAT
IZRADE OBRAČUNA (ime, prezime i potpis) ODGOVORNE OSOBE
(direktor društva)

_______________ ________________ ________________

VI. NAČIN I OBLIK DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O PLAĆENOJ GODIŠNJOJ NAKNADI ZA PRAVO PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

1. Godišnja naknada za priređivanje igara
na sreću u casinima

Članak 36.

(1) Priređivač koji priređuje igre na sreću u casinima, dužan je sukladno odredbama članka 31. i članka 38. stavak 1. i 2. Zakona plaćati godišnju naknadu za pravo priređivanja igara na sreću u casinima.

(2) Priređivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz izvještaj o uplaćenoj godišnjoj naknadi, dostaviti Ministarstvu financija i dokaz o uplaćenoj naknadi i to u roku od sedam dana od roka za uplatu godišnje naknade. Izvještaj mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača

3. naziv casina i adresa (ukoliko priređuje igre na sreću u prostorima casina), odnosno izjavu da priređuje casino igre na sreću putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja

4. iznos uplaćene naknade

5. godina za koju se plaća naknada

6. datum plaćanja

7. potpis i pečat odgovorne osobe društva.

2. Godišnja naknada za priređivanje igara klađenja

Članak 37.

(1) Priređivač koji priređuje igre klađenja, dužan je sukladno odredbama članka 31. i članka u 51. stavak 1. i 2. Zakona plaćati godišnju naknadu za pravo priređivanja igara na sreću.

(2) Priređivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz izvještaj o uplaćenoj godišnjoj naknadi za priređivanje klađenja, dostaviti Ministarstvu financija i dokaz o uplaćenoj naknadi i to u roku od sedam dana od roka za uplatu godišnje naknade. Izvještaj mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. naznaku prodajnih kanala za koji plaća godišnju naknadu (uplatna mjesta, samoposlužni terminal ili klađenje putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja)

4. iznos uplaćene naknade

5. godina za koju se plaća godišnja naknada

6. datum plaćanja

7. potpis i pečat odgovorne osobe.

3. Godišnja naknada za priređivanje igara
na sreću na automatima

Članak 38.

(1) Priređivač koji priređuje igre na sreću u automat-klubovima, dužan je sukladno odredbama članak 31. i članka 58. stavak 1. Zakona plaćati godišnju naknadu za pravo priređivanja igara na sreću na automatima.

(2) Priređivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz izvještaj o uplaćenoj godišnjoj naknadi za priređivanje klađenja, dostaviti i dokaz o uplaćenoj naknadi i to u roku od sedam dana od roka za uplatu godišnje naknade. Izvještaj mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj (OIB) 3. popis automata za koje se plaća naknada

4. iznos uplaćene naknade

5. godina za koju se plaća godišnja naknada

6. datum plaćanja

7. potpis i pečat odgovorne osobe.

Članak 39.

Obrasci koji su sastavni dio ovoga Pravilnika mogu se prilagođavati automatskoj obradi podataka, s tim da se moraju osigurati svi propisani podaci.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 40.

Priređivač klađenja dužan je dostavljati dnevni obračun rezultata poslovanja na način propisan člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika do izravnog spajanja Ministarstva financija na informacijski sustav priređivača klađenja, a sukladno članku 53. stavak 1. Zakona.

Članak 41.

Priređivač igara na sreću na automatima dužan je obrazac propisan člankom 25. stavak 4. ovoga Pravilnika dostavljati do izravnog spajanja Ministarstva financija na informacijski sustav priređivača, a sukladno članku 62. stavak 1. Zakona.

Članak 42.

(1) Na dan stupanja ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun koncesijske naknade u casinima i automat-klubovima (»Narodne novine« br. 43/03, 47/06, 30/08, 34/09), osim odredbi članka 16. stavak 3., 4., 5. i 6., a također prestaju važiti odredbe članka 14., 15. i 16. Pravilnika o priređivanju kladioničkih igara (»Narodne novine« br. 167/03, 24/04., 2/06).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/10-01/3

Urbroj: 513-07-21-07/10-01

Zagreb, 4. siječnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
 i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.