Nekretnine

  

 

Obrazac prijave poreza na promet nekretnina u Word formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Verzija obrasca u PDF formatu.
U tablice se ulazi tipkom desnog miša na samu tablicu, pa zatim tab ili kursorima u odabrano polje. Označavanje kvadratića sa shading/osjenčivanjem.

Obrazac za oslobođenje poreza na promet nekretnina u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.