Dohodak

  

 

DOH obrazac - Prijava poreza na dohodak u excel formatu

izvor: Porezna uprava08.02.2013.


DOH obrazac - Prijava poreza na dohodak u PDF formatu za potrebe ručnog pisanja.
Zahvaljujući odobrenju Erste banke i ove godine objavljujemo Prijavu poreza na dohodak. Obavezna provjera točnosti formula.
Primjenjuje se za prijavu poreza na dohodak za 2012. godinu.

ID obrazac - Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


ID obrazac - Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


ID obrazac - Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


IP obrazac - Podaci o plaći, mirovini doprinosima, porezu i prirezu u godini u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


ID obrazac - Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


ID obrazac - Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


DNR obrazac - evidencija o dohotku nesamostalnog rada u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Obrazac o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za godinu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.